Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Fotosentez Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Fotosentez en basit anlatımıyla bitkilerin nefes alıp vermesi, yada bitkilerin karbondioksiti emip yerine oksijen üretmesidir.

Bitkiler organik maddelerle beslenmektedir. Tüm bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler. Bu organik maddeleri, üretmek için gerçekleştirdikleri işlemede “FOTOSENTEZ” adı verilir.

Fotosentez, bitkileri diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Fotosentez işlemi, bitkilerin yapraklarında bulunan “klorofil” adını verdiğimiz yeşil pigmentlerdir. Klorofil, bitkilerin güneş enerjisini emmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Çünkü, fotosentez olayının başlangıcı için, güneş enerjisine ihtiyaç duyulur.

Bitki hücrelerini, insan ve hayvan hücrelerinden ayıran en büyük özellik ise, hücrelerin güneş enerjisini direk olarak kullanabilen yapıda olmasıdır. Bu hücreler sayesinde, bitkiler güneş enerjisini, besin enerjisine çevirirler ve kendi bünyelerinde depolarlar. Fotosentez olayının gerçekleşmesi için, ışık ve ısı temel şarttır. Bu yüzden hiçbir bitki ışık (güneş) olmadan yaşayamaz. Çünkü fotosentez yapamayacakları için, kendi besinlerini üretemezler.

Güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren bitkiler, bunu nişasta olarak depolarlar. Nişasta çok büyük bir enerji kaynağıdır. Ve bitkiler bu enerjiyi, büyümek ve gelişmek için kullanırlar.

Fotosentez olayı kısaca şu şekilde formülize edilebilir;
Güneş Enerjisi + Karbondioksit + Su = Glikoz (şeker)

Buradan da açıkça anlaşılacağı gibi, Fotosentez olayı bitkiler için ne kadar gerekli ise, dünyada yaşayan tüm canlılar için o kadar gereklidir. Çünkü bitkiler, besin üretmek için karbondioksit kullanırlar. Yani bizim soluduğumuz havayı temizlerler. Evrende her şey inanılmaz bir zincir şeklinde birbirine bağlıdır. Ne insanlar bitkiler olmadan yaşayabilir, nede hayvanlar. Bitki yoksa, hayatta yoktur.

Aşağıda gördüğünüz resimde fotosentez olayı çok güzel bir biçimde açıklanmıştır.

Fotosentez

Fotosentezin Önemi:
Fotosentez, ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürerek ilk basamaktaki organik madde üretimini sağlayan mekanizmadır. Bitkiler besin zincirinin ilk halkasını oluşturduğundan, diğer tüm canlıların var olabilmesi ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli enerji fotosentez olayı sırasında elde edilir.
Fotosentezle havanın CO2 ve O2 dengesi korunmaktadır.
Fotosenteze ilişkin bulgular, her yeşil bitkinin organik madde üreten bir fabrika olduğu, bu süreçte güneş enerjisini kullanan aygıtların kloroplastlar olduğunu göstermiştir. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının yalnızca yarısı fotosentezde kullanılmaktadır. Bu konuda yapılan
Fotosentezde görev alan pigmentler:
Fotosentezde en önemli olgu güneş enerjisini yakalayıp onu kimyasala bağ enerjisine dönüştürebilme yeteneğidir. Bu işlevi bitkilerin kloroplastlarında veya kromatoforlarında bulunan pigmentler yapmaktadır. Bunların başlıcaları şöyledir:

◦Klorofiller
◦Karotenoidler
◦Fikobilinler


FOTOSENTEZİN AŞAMALARI
Bilim adamları kloroplastların içinde gerçekleşen fotosentez olayını uzun bir kimyasal reaksiyon zinciri olarak tanımlamaktadırlar. Ancak, önceki sayfalarda da belirtildiği gibi, bu reaksiyonun olağanüstü hızlı gerçekleşmesi nedeniyle, bazı aşamaların neler olduğunu tespit edememektedirler. Anlaşılabilen en açık nokta, fotosentezin iki aşamada meydana geldiğidir. Bu aşamalar "aydınlık evre" ve "karanlık evre" olarak adlandırılır. Sadece ışık olduğu zaman meydana gelen aydınlık evrede fotosentez yapan pigmentler güneş ışığını emerler ve sudaki hidrojeni kullanarak kimyasal enerjiye dönüştürürler. Açıkta kalan oksijeni de havaya geri verirler. Işığa ihtiyaç duymayan karanlık evrede, elde edilen kimyasal enerji şeker gibi organik maddelerin üretilmesi için kullanılır.

1. AYDINLIK EVRE
Fotosentezin ilk aşaması olan aydınlık evrede, yakıt olarak kullanılacak olan NADPH ve ATP ürünleri elde edilir.
Fotosentezin ilk aşamasında görev yapan ve ışığı tutmakla görevli olan anten grupları büyük bir öneme sahiptirler. Daha önce de gördüğümüz gibi, kloroplastın bu görev için tasarlanmış bir parçası olan bu antenler, klorofil gibi pigmentlerden, protein ve yağdan oluşur ve "fotosistem" adını alır. Kloroplastın içinde iki adet fotosistem vardır. Bunlar 680 nanometre ve altında dalga boyundaki ışıkla uyarılan Fotosistem II ve 700 nanometre ve üstünde dalga boyuyla uyarılan Fotosistem I'dir. Fotosistemlerin içinde ışığın belirli bir dalga boyunu yakalayan klorofil molekülleri de P680 ve P700 olarak adlandırılmışlardır.
Işığın etkisiyle başlayan reaksiyonlar bu fotosistemlerin içinde gerçekleşir. İki fotosistem, yakaladıkları ışık enerjisiyle farklı işlemler yapmalarına rağmen, iki sistemin işlemi tek bir reaksiyon zincirinin farklı halkalarını oluşturur ve birbirlerini tamamlarlar. Fotosistem II tarafından yakalanan enerji, su moleküllerini parçalayarak, hidrojen ve oksijenin serbest kalmasını sağlar. Fotosistem I ise NADP'nin hidrojenle indirgenmesini sağlar.
Bu üç aşamalı zincirde ilk olarak suyun elektronları Fotosistem II'ye, daha sonra Fotosistem II'den Fotosistem I'e son olarak da NADP'ye taşınır. Bu zincirin ilk aşaması çok önemlidir. Bu süreçte tek bir fotonun (ışık parçası) bitkiye çarptığı anda meydana gelen olaylar zincirini inceleyelim. Söz konusu foton bitkiye çarptığı anda, kimyasal bir reaksiyon başlatır. Fotositem II'nin reaksiyon merkezinde bulunan klorofil pigmentine ulaşır ve bu molekülün elektronlarından birini uyararak daha yüksek bir enerji seviyesine çıkartır. Elektronlar, atom çekirdeğinin etrafında belirli bir yörüngede dönen ve çok az miktarda elektrik yükü taşıyan son derece küçük parçacıklardır. Işık enerjisi, klorofil ve diğer ışık yakalayan pigmentlerdeki elektronları iterek yörüngelerinden çıkartır. Bu başlangıç reaksiyonu fotosentezin geri kalan aşamalarını devreye sokar; elektronlar bu sırada saniyenin milyonda biri kadar bir zamanda yankılanma veya sallamadan kaynaklanan bir enerji verirler. İşte ortaya çıkan bu enerji, bir sıra halinde dizili bulunan pigment moleküllerinin birinden diğerine doğru akar.
Bu aşamada, bir elektronunu kaybeden klorofil, pozitif elektrik yüklü hale gelir, elektronu kabul eden alıcı molekül ise negatif yük taşımaktadır. Elektronlar, elektron transfer zinciri adı verilen ve taşıyıcı moleküllerden oluşan bir zincire geçmiş olur. Elektronlar bir taşıyıcı molekülden diğerine, aşağı doğru ilerlerler. Her elektron taşıyıcısı bir öncekinden daha düşük bir enerji seviyesine sahiptir, sonuç olarak elektronlar zincir boyunca bir molekülden diğerine akarken kademeli olarak enerjilerini serbest bırakırlar.
Sistemin çalışabilmesi için suyun, tilakoidlerin iç tarafındaki alanda parçalanması gerekmektedir. Bu sayede elektronlarını zar boyunca ileterek stromaya ulaştıracak ve orada NADP+'ye (nikotinamid adenin dinükleotid fosfat fotosentez sırasında, Fotosistem I için elektron alan yüksek enerji yüklü bir molekül) indirgenecektir Ancak su kolay kolay parçalanmadığı için bu bölgede güçlü bir organizasyon ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu işlem için gerekli olan enerji, yol boyunca iki noktada devreye giren güneş enerjisinden sağlanır. Bu aşamada suyun elektronları iki fotosistemden de birer "itme" hareketine maruz kalırlar. Her bir itişin ardından, elektron taşıma sisteminin bir hattından geçerler ve bir parça enerji kaybederler. Bu kaybedilen enerji fotosentezi beslemek için kullanılır.


1.1. FOTOSİSTEM I VE NADPH OLUŞUMU
Fotosistem I'e çarpan bir foton, P700 klorofilinin bir elektronunu daha yüksek bir enerji seviyesine çıkartır. Bu elektron, elektron taşıma sisteminin NADPH hattı tarafından kabul edilir. Bu enerjinin bir kısmı, stromadaki NADP+'nın NADPH'ye indirgenmesi için kullanılır. Bu işlemde NADP+ iki elektron kabul ederek sistemden çıkar ve stromadan bir hidrojen iyonu alır.

1.2. FOTOSİSTEM 2 – FOTOSİSTEM 1
Elektronun yörüngesinden çıkması, elektron alıcısına ulaşması ve bunu takip eden birçok işlem, fotosentez için gerekli olan enerjiyi sağlar. Fakat bu işlemin bir defa gerçekleşmesi tek başına yeterli değildir. Fotosentezin devamı için bu işlemin, her an, tekrar tekrar gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durumda ortaya büyük bir sorun çıkmaktadır. İlk elektron yörüngesinden çıktığı zaman, onun yeri boş kalmıştır. Buraya yeni bir elektron yerleştirilmeli, sonra gelen foton bu elektrona çarpmalı, yerinden fırlayan elektron alıcı tarafından yakalanmalıdır. Her defasında da fotonu karşılayacak bir elektrona ihtiyaç vardır.
Bu aşamada P700'ün kaybettiği elektronun yerine yenisi konur ve stromada bulunan hidrojen iyonu (H+) tilakoidin içine taşınır. Bir foton Fotosistem II'de P680'in bir elektronuna çarparak enerji seviyesini arttırır. Bu elektron diğer elektron taşıma sistemine geçer ve Fotosistem I'de P700'e kadar ulaşarak kaybedilen elektronun yerini alır. Elektron bu taşıma zinciri boyunca hareket ederken, fotondan aldığı enerji, hidrojen iyonunun stromadan, tilakoidin içine taşınması için kullanılır. Bu hidrojen daha sonra ATP üretiminde kullanılacaktır. Bütün canlıların hayatta kalmak için kullandıkları yakıt olan ATP, ADP'ye (adenozin difosfat – canlılarda bulunan bir kimyasal) bir fosfor atomu eklenmesiyle elde edilir. Sonuçta elektron, elektron transferini gerçekleştiren taşıyıcı moleküller, Fotosistem II'nin elektronlarını Fotosistem I'e ulaştırarak, P700'ün elektron ihtiyacını karşılar ve sistem mükemmel bir şekilde işlemeye devam eder.

1.3. SU-FOTOSİSTEM 2
Ancak bu karmaşık tablo burada bitmez. Elektronlarını P700'e veren P680 bu aşamada elektronsuz kalmıştır. Ancak onun ihtiyacı olan elektronun karşılanması için de ayrı bir sistem kurulmuştur. P680'in elektronları, köklerden yapraklara taşınan suyun, hidrojen, oksijen iyonları ve elektronlar şeklinde parçalanmasıyla elde edilecektir. Sudan gelen elektronlar Fotosistem II'ye akarak P680'nin eksik elektronlarını tamamlarlar. Hidrojen iyonlarının bazıları, elektron taşıma zincirinin sonunda NADPH üretmek için kullanılır, oksijen ise serbest kalarak atmosfere geri döner. Bu kompleks ve üstün tasarım sayesinde kloroplast ve hücrelerin zararlı miktardaki ısı artışından korunması sağlanmış, ayrıca bitkinin NADPH ve ATP gibi asıl ürünleri oluşturması için gerekli olan vakit kazanılmış olmaktadır. Fotosentezin ilk aşaması olan aydınlık evre, bu kadar üstün sistemlerle çalışmasına rağmen aslında bir hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada üretilen yakıt niteliğindeki maddeler asıl işlemlerin gerçekleştiği karanlık evrede kullanılacak, böylece bu tasarım harikası sistem tamamlanacaktır.

2. KARANLIK EVRE
Aydınlık evre sonucunda ortaya çıkan enerji yüklü ATP ve NADPH molekülleri, karanlık evrede kullanılan karbondioksiti, şeker ve nişasta gibi besin maddelerine dönüştürürler.
Karanlık evre dairesel bir reaksiyondur. Bu devre, sürecin devam edebilmesi için reaksiyonun sonunda yeniden üretilmesi gereken bir molekülle başlar. Kelvin devri de denilen bu reaksiyonda NADPH'yle bitişik olan elektronlar ve hidrojen iyonları ve ATP'yle bitişik olan fosfor kullanılarak glikoz üretilir. Bu işlemler kloroplastın "stroma" diye adlandırılan sıvı bölgelerinde gerçekleşir ve her aşama farklı bir enzim tarafından kontrol edilir. Karanlık evre reaksiyonu gözenekler yoluyla yaprağın içine girerek stromada dağılan karbondiokside ihtiyaç duyar. Bu karbondioksit molekülleri stromada, 5-RuBP adı verilen şeker moleküllerine bağlandıklarında dengesiz 6-karbon molekülü oluştururlar ve böylece karanlık evre başlamış olur. Kelvin dairesel reaksiyonunu inceleyelim:

Karbondioksitin stromaya girmesiyle Kelvin devri başlar. (1) Karbon molekülleri, 5-RuBP adı verilen şeker moleküllerine bağlandıklarında dengesiz 6-karbon molekülü oluştururlar. (2) Bu 6-karbon molekülü hemen ayrılır ve ortaya iki tane 3-fosfogliserat (3PG) molekülü çıkar. (3) Her iki moleküle de ATP tarafından fosfat eklenir ve bu işleme fosforilasyon denir. Fosforilasyon sonucunda iki bifosfogliserat (BPG) molekülü oluşur. (4) Bunlar NADPH tarafından parçalanır ve ortaya iki gliseral-3-fosfat (G3P) molekülü çıkar. (5) Bu son ürünün bir kısmı kloroplastı terk ederek sitoplazmaya gider ve glikoz üretimine katılır. (7-8) Diğer kısmı ise Kelvin devrine devam eder ve tekrar fosforilasyona uğrar. Böylece devrin en başındaki 5-RuBP molekülüne dönüşür.

Bu 6-karbon molekülü hemen ayrılır ve ortaya iki tane 3-fosfogliserat (3PG)molekülü çıkar. Her iki moleküle de ATP tarafından fosfat eklenir ve bu işleme fosforilasyon denir. (bkz. yukarıdaki şekil, 2. aşama) Fosforilasyon sonucunda iki bifosfogliserat (BPG) molekülü oluşur. Bunlar NADPH tarafından parçalanır ve ortaya iki gliseral-3-fosfat (G3P) molekülü çıkar. (bkz. yukarıdaki şekil, 3-4. aşamalar) Bu son ürün artık kavşak noktasındadır ve bir kısmı sitoplazmaya giderek glikoz üretimine katılmak için kloroplastı terk eder. (bkz. yukarıdaki şekil, 5. aşama) Diğer kısmı ise Kelvin devrine devam eder ve tekrar fosforilasyona uğrar. Böylece devrin en başındaki 5-RuBP molekülüne dönüşür. (bkz. yukarıdaki şekil, 7-8. aşamalar) Bir glikoz molekülü oluşturmak için gerekli olan G3P molekülünün üretilebilmesi için bu devrin 6 kez tekrarlanması gerekir.
Fotosentezin her aşamasında olduğu gibi bu aşamasında da enzimler önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu enzimlerin ne kadar hayati öneme sahip olduklarını anlamak için bir örnek verelim. Fotosentezin özellikle bu aşamasında etkili olan karboksidismütaz (ribuloz 1,5 difostaz karboksilaz) adlı enzim 0,00000001 milimetre (milimetrenin yüzmilyonda biri) büyüklüğünde olmasına rağmen asitleri ayrıştırır, oksitleme işlerini katalize eder.
Bu ne işe yarar? Eğer karbonhidratlar (trioz-heksoz moleküller) hücre içinde belirli bir oranda ve belirli bir yapıda depolanmazlarsa, hücre içi basıncı artırır ve en sonunda hücrenin parçalanmasına yol açarlar. Bu yüzden bu depolama, sıvılardan kaynaklanan iç basıncı etkilemeyen nişasta makromolekülleri şeklinde gerçekleşir. Bu ise enzimlerin 24 saat boyunca yaptıkları sıradan işlerden biridir.
Daha önce de belirtildiği gibi geriye kalan 5 RuBP molekülü ise sistemi yeniden başlatmak için gerekli olan madde ihtiyacını karşılayarak, kesintisiz bir reaksiyon zincirinin kurulmasını sağlamış olur. Karbondioksit, ATP ve NADPH mevcut olduğu sürece bu reaksiyon bütün kloroplastlarda devamlı olarak tekrarlanır. Bu reaksiyon sırasında üretilen binlerce glikoz molekülü bitki tarafından oksijenli solunum ve yapısal malzeme olarak kullanılır ya da depolanır.

3. ATP (ADENOZİN-TRİFOSFAT NEDİR?
Hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. İngilizce Adenosine Triphosphate'dan ATP olarak kısaltılır, en önemli işlevi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşımaktır. Fotosentez ve hücre solunumu (respirasyonu) sırasında oluşur. ATP, bunun yanısıra RNA sentezinde gereken dört monomerden biridir. Ayrıca ATP, hücre içi sinyal iletiminde protein kinaz reaksiyonu için gereken fosfatın kaynağıdır.

Not: ATP ile yaşayan bir organizma olduğunu düşündüğüm ufonun (İngilizce de critter deniyor) heryerinde, makinenin çalışmasını sağlayan sinyallerin aktarıldığını düşünmekteyim.

Kimyasal Özellikleri
ATP, adenozin ve üç fosfat grubundan oluşur. Adenozinden itibaren sayınca ikinci ve üçüncü fosfat grupları arasındaki bağın enerjisi çok yüksektir. Bu bağın kırılmasıyla ATP, ADP'ye dönüştüğü zaman meydan gelen enerji değişimi, hücre içinde -12 kCal/mol, labortuvar şartlarında ise -7,3 kcal/mol'dür. Açığa çıkan bu büyük enerji miktarı, biyokimyasal reaksiyonlarda ATP'nin bir kimyasal enerji deposu olarak kullanılmasına yarar.


4. FOSFOR NEDİR? NERELERDE KULLANILIR?
Fotosentez işlemi sırasında da ATP’de kullanılan fosfat, yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esterine deniyor.Atom numarası 15, atom ağırlığı 30.97 olan fosfor, periyodik tablonun 5. grubunda bulunmaktadır. Oksijene olan afinitesinin çok yüksek olması nedeniyle litofil bir elementtir. Ayrıca C, H, N, O gibi canlı bünyelerin önemli bir yapı elementi olması nedeniyle de biyolojik önemi vardır. Bu nedenlerle tabiatta asla serbest halde bulunmaz; fosforik asidin tuzu ve esterleri alinde bulunur. Çabuk alev alan, karanlıkta parlayan basit cisimdir. Yunanca «phos», ışık ve «phoros», taşıyan sözcüklerinden. Beyaz fosfor, çok şiddetli bir zehirdir; balmumu gibi yumuşak olan bu madde suda erimez ve açıkhavada öylesine çabuk alev alır ki, su içinde saklamak zorunluluğu vardır. Kırmızı fosfor, beyaz fosforun ısıtılmasıyla elde edilir. Daha az tehlikeli olduğundan kibrit ve havai fişek yapımında kullanılır. Canlı organizmaların işlemesinde önemli bir rol oynayan fosfor, özellikle kemiklerde, sinir dokusunda ve beyinde bulunur. Fosforun eczacılık, metalürji, tıp ve nükleer fizik alanlarında kullanımı daha sonra başladı.
Fosforışı (Fosforesans)
Beyaz fosfor havada bırakılacak olursa, hafif bir mavi ışık çıkartır. Bu olay, oksijenden hemen etkilenen fosforun, ışık çıkartarak ağır ağır yanmasından ileri gelir: fosforışı denilen işte budur. Bu terim, yaygınlaştırılarak, zayıf bir ışık çıkartan bütün cisimler (hattâ suyosunları, deniz anaları ve ateşböcekleri) için kullanılmıştır.
Günümüzde floresan lambaların içinde kullanılan fosfor, gaz sayesinde olur.içinde bulunan civa gazının Flamanlarca ısıtılarak buharlaştırılması sonucu oluşan gözle görülmez ışımanın camın iç yüzeyine kaplanmış olan floresan adı verilen madde sayesinde parlak, gözle görülebilir bir ışık üretiyor.
Floresan lambalarda, elektrik düğmesine basıldığında, trans-formerden geçen elektrik, tüpün bir ucundaki elektrottan diğerine bir ark oluşturur. Bu arkın enerjisi tüpün içindeki cıvayı bu-harlaştırır. Bu buhar elektrik yüklenerek gözle görülmeyen ült-raviyole ışınları saçmaya başlar. Bu ışınlar da tüpün iç yüzeyine kaplanmış olan fosfor tozlarına çarparak görülen parlak ışığı oluşturur.18 Watt'lık bir floresan lamba, 75 Watt'lık bir ampul kadar ışık verebilir. Yani floresanlar daha az enerji harcayıp, daha çok ışık verirler, yaklaşık yüzde 75 enerji tasarrufu sağlarlar. Işık tek bir noktadan değil de tüpün her tarafından geldiği için daha fazla dağılır. Mavimsi ışıkları daha yumuşaktır ve gözleri yormaz. İleride fosforun ve floresan lambanın ufolarla ne gibi bir ilgisi olduğu üzerinde teoriler yapacağız.Fotosentez Resimleri

 • 1
  Fotosentez Nedir 3 yıl önce

  Fotosentez Nedir

 • 1
  Fotosentez Nedir 3 yıl önce

  Fotosentez Nedir

 • 1
  Fotosentez Nedir 3 yıl önce

  Fotosentez Nedir

Fotosentez Sunumları

 • 4
  Önizleme: 2 ay önce

  FOTOSENTEZ Nedir Slaytı PPTX Sunum

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FOTOSENTEZstyle.visibilityppt_wppt_h

  2. Sayfa
  Fotosentez Nedir? Bütün enerjilerin kaynağı Güneş’tir. Hiçbir canlı Güneş’in ışık enerjisini doğrudan kullanamaz; ancak onu başka enerji şekillerine dönüştürerek Güneş’in ışık enerjisinden yararlanabilir. Klorofil gibi özel pigmentlere sahip bitkiler, algler, bakteriler Güneş enerjisini tutarak hücrelerin yararlanabileceği enerji şekline dönüştürür. Yeşil bitkilerin Güneş enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin maddesi sentezlemesi olayına fotosentez denir. style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibility

  3. Sayfa
  BİTKİNİN KİMYA FABRİKASI “YAPRAK”Yapraklar, görevlerine uygun özellikler taşır. Yaprağın yassı biçimi, tüm hücrelerin dış ortama yakın olmasını sağlar; böylece gaz alışverişi kolaylaşır.Yaprakların birçok gözeneğe sahip olması gaz alışverişini kolaylaştırır. Yaprakların geniş olan yüzeyleri, Güneş ışığından kaynaklanan fazla ısının atılmasını sağlar. style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  BİTKİNİN KİMYA FABRİKASI “YAPRAK”Yaprağın Kısımları :Yaprak sapıYaprak kınıYaprak ayasıstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  5. Sayfa
  YAPRAK KESİTİstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibility

  6. Sayfa
  BİTKİNİN KİMYA FABRİKASI “YAPRAK”Yaprak ÇeşitleriAyalarına Göre YapraklarBasit YaprakBileşik YaprakDamar Şekillerine Göre YapraklarTüysü damarlı El ayası damarlı Paralel damarlıstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  7. Sayfa
  BİTKİNİN KİMYA FABRİKASI “YAPRAK”Yaprağın Görevleri :Solunum yapmakTerleme yapmakFotosentez yapmakstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  8. Sayfa
  FOTOSENTEZ NASIL GERÇEKLEŞİR ?Yeşil bitkiler, topraktan aldıkları madensel tuz ve suyu odun borularıyla yapraklara kadar taşır. Yapraklardaki klorofiller, Güneş ışığını emerler ve kloroplastlarda fotosentez reaksiyonları gerçekleşir.Gerçekleşen reaksiyonlar sonucunda besin (glikoz) oluşur ve oksijen açığa çıkar. Güneş Işığı Karbondioksit + Su Besin + Oksijen Klorofil style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  Fotosentezin Şemasıstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibility

  10. Sayfa
  FOTOSENTEZ İÇİN GEREKLİ OLANLARİçeride ÜretilenlerEnzimKlorofilDışarıdan AlınanlarKarbondioksitSuIşıkMadensel tuzlar style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  KLOROFİL MOLEKÜLÜFotosentezi gerçekleştiren molekül, klorofildir.Fotosentez mekanizması, bir klorofil molekülünün Güneş ışığını absorbe etmesiyle (emmesiyle) başlar. style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  12. Sayfa
  FOTOSENTEZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERÇevresel FaktörlerKarbondioksit miktarıIşık şiddetiSıcaklıkMineral tuzlarıGenetik FaktörlerKloroplast sayısıSu miktarıYaprak genişliğiStomaların yapısı ve sayısıKutikula kalınlığı Enzim miktarıstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  FOTOSENTEZ İLE SOLUNUMUN FARKLARIFOTOSENTEZBesin ve oksijen üretilir.Su ve karbondioksit kullanılır.Işık gereklidir.Işık enerjisi, kimyasal enerjiye çevrilir.Isı alan bir olaydır.SOLUNUMBesin ve oksijen tüketilir.Su ve karbondioksit açığa çıkar.Işık gerekmez.Kimyasal bağ enerjisi, ATP enerjisine çevrilir.Isı veren bir olaydır.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  FOTOSENTEZİN YERYÜZÜNDEKİ HAYAT İÇİN ÖNEMİFotosentez;Yaprak, çiçek, tohum, meyve gibi ölen organların yenilenmesini,Bitki kütlesinin artmasını,Hayvanlarla insanların tükettiği besin maddelerinin oluşumunu sağlar. Fotosentez yapan yeşil bitkiler;Petrol, kömür, doğal gazın kaynağını oluşturur. Kireç taşlarının yapısına dolaylı olarak katkıda bulunur.Canlıların ihtiyacı olan oksijeni üretir.Fotosentez atmosferdeki gaz oranlarının sabit kalmasını sağlar.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  style.visibility

  16. Sayfa
  FOTOSENTEZ MUCİZESİstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibility

  17. Sayfa
  KAYNAKÇAÖzer BULUT, Davut SAĞDIÇ, Selim KORKMAZ; Lise BİYOLOJİ 3; 3. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul-2000Liselere Hazırlık Eliften Dergisi; Elit YayıncılıkÖSS’ye Hazırlık Biyoloji; Fem Yayınları; İzmir-2001Banu GÜNGÖR, Dr. İlbilge DÖKME, Salim ÜLKER, F. Nadan YILDIRAN, Dr. Raziye AYDINLI, Z. Bilge BAŞ; İlköğretim Fen Bilgisi 6 Ders Kitabı; Milli Eğitim Basımevi, İstanbul-2002style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  KAYNAKÇATematik Ansiklopedi Thema Larousse; 3. Cilt; Milliyet Yayınları; İstanbul-1993http://www.bilgilerdunyası.com.trhttp://www.harunyahya.org.trhttp://www.esselam.netstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Hazırlayan :E.Önal FOTOSENTEZ FOTOSENTEZstyle.visibility

  2. Sayfa
  FOTOSENTEZİN ÖNEMİYeryüzünde tüm canlıların kullandığı enerjinin kaynağı Güneştir. Güneş enerjisinin bitkilerce kullanımı fotosentezle olur. Fotosentezle bitkilerde depolanan enerji, kimyasal enerjidir ve bütün canlıların da enerji kaynağıdır. Bu nedenle hayatın devamı yeşil bitkilere bağlıdır. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  lFOTOSENTEZKLOROFİLIŞIKGlikoz6 CO2+6 H2OIşık enerjisinin kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir. Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddelerden (H2O, CO2), ışık enerjisi ve klorofil yardımı ile organik besin üretmeleridir.C6H12O6+6 O2Fotosentez yapan canlılar: Bitkiler - Mavi – yeşil algler Bazı bakteriler - Bazı protistalarGenel Denklemi:style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  4. Sayfa
  lFOTOSENTEZışıkCO2H2OklorofilBESİNO2Atmosfere verilirGlikozAmino asitYağ asidiGliserolstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  5. Sayfa
  A . IŞIK ENERJİSİ ve KLOROFİLIşığın fotosentezdeki rolüGüneş dünyadaki en önemli enerji kaynağıdır. Bu enerji ancak bitkiler tarafından alınarak hayvanların ve diğer canlıların kullanabileceği kimyasal enerjiye dönüştürülür.Bitkiler ışık enerjisini ancak fotosentez olayı ile kullanılabilir hale getirirler.Kısacası fotosentezde ışık, enerji kaynağıdır. Bundan dolayı ışıksız ortamda fotosentez olmaz. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  Işığın fotosentezdeki rolü2.Işık, klorofil tarafından emilerek fotosentez başlatılır.Klorofilin fotosentez için önemi ışığı soğurabilme -sidir.Klorofil yeşil ışığı yansıttığı için bitkiler yeşil renkli olarak görülür. Görünmeyen mor ve kızıl ötesi ışınlar klorofil tarafından tutulamaz ve fotosentezde kullanılamaz.Klorofilden başka kromoplastlar da ışığı soğurabilir ve bunu kloroplastlara aktarabilir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
  Işıksız ortamda fotosentez olmadığı nasıl anlaşılır? Saksı bitkisinin yapraklarından birinin üzerini kalın bir kağıtla kapatıp 3-4 gün bekletelim. Kapattığımız kağıdı yapraktan ayırıp başka yapraklarla beraber iyot çözeltisine daldırdığımızda diğer yap-rakların koyu mavi renk aldığını, kapattığımız yaprağın ise mavi renk almadığını görürüz. İyot nişastanın ayıracıdır. Mavi renk alan yapraklarda besin yapıldığı, diğerinde ise besin yapılmadığı anlaşılır. Bundan da fotosentez olmadığı anlaşılır. Işıksız ortamda fotosentez yapılmaz.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  Klorofilin fotosentezdeki rolü nedir? Klorofil, kloroplastların granalarında bulunur. Bir kloroplastın yapısı yandaki şekilde görülmektedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  Klorofilin fotosentezdeki rolü nedir?Klorofil;Yapraklarda üretilir. Işığı emerek fotosentezi başlatır. Bitkiye yeşil rengi verir. Işıksız bir ortamda klorofil bozulur ve bitki beyaz (Albino) renk alır.   Yapısında C,H,O,N ve Mg atomları vardır. Fe klorofil sentezi için katalizör görevi görür. Mg klorofilin yeşil renkli olmasını sağlar. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  lstyle.visibility

  11. Sayfa
  Klorofil çeşitleriKlorofil-a : C55 H72 O5 N4 MgKlorofil-b : C55 H70 O6 N4 MgKl – a; yüksek spektrumlu ışıkta, Kl.b ise düşük spektrumlu ışıkta çalışır. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  Engelman deneyiAmaç:Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini bulmak.Sonuç:Mor ve kırmızı ışıkta fotosentez en hızlıdır. Yeşil ışık yansıtıldığı için fotosentezde en az kullanılan ışıktır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  FOTOSENTEZ EVRELERİ IŞIĞA BAĞLI REAKSİYONLAR 18 ATP + 12 NADPH sentezlenir (Granalarda) IŞIKTAN BAĞIMSIZ REAKSİYONLAR 18 ATP + 12 NADPH harcanır (Stromada)IŞIKIŞIKH2OO2ATMOSFERE VERİLİRCO2C6H12O6GLİKOZstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  14. Sayfa
  Fotosentez için gerekli olan maddeler nelerdir?a)Kendisinin üretebildiklerib)Dışarıdan Hazır Olarak aldıkları KLOROFiL KLOROPLAST ENZiMLER   H2O CO2 MiNERALLER IŞIK  UYGUN SICAKLIKstyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  FOTOSENTEZ Fotosentez olayında co2 kullanılarak besin maddesi sentezlenebilmesi için öncelikle ATP sentezinin yapılması gerekir.Bitki bu sentezi ışık kullanarak gerçekleştirir.Işık enerjisinin kloroplastlarda, ATP halinde kimyasal bağ enerjisine çevrilmesine fotofosforilasyon denir.Bu olay fotosentezin ilk reaksiyon basamağıdır.Kloroplastların granalarında klorofilden ayrılan elektronu tutan bir sistem vardır. Bu sisteme Elektron Taşıma Sistemi (ETS) denir.ETS’ nin elemanları; ferrodoksin, plostokinon (flavoprotein) ve sitokromlardır.rstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  FOTOSENTEZ EVRELERİİki evrede gerçekleşir.1.Işığa bağlı reaksiyonlar: Genel özellikleri.1. Işık gerklidir. Olmasa gerçekleşmez. 2. Kloroplastın granalarında gerçekleşir.3. Olay indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları şeklindedir.4. ETS elemanları görev alır.5. ATP (fotofosforilasyon) ve NADPH2 üretilir.6. Suyun parçalanması ile oluşan O2 atmosfere verilir.7. Sıcaklıktan daha çok ışık şiddeti etkilidir.Işıklı devre reaksiyonları iki grupta incelenir.rstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  a. Devirli fotofosforilasyon

  18. Sayfa
  Hazırlayan :E.Önala. Devirli fotofosforilasyonda :Tabiatta hiçbir şey parçalanmadan enerji üretimi bu safhada gerçekleşir.ATP üretilir. Işık ,ets,klorofil kullanılır.rstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  b. Devirsiz Fotofosforilasyon;

  20. Sayfa
  Devirsiz Fotofosforilasyonda;Olayda ATP, NADPH üretilir. Suyun parçalanması ile oluşan O2 atmosfere verilir.Suyun işlevi:FSII için elektron kaynağıdır.NADPH için H+ kaynağıdır.Atmosfer için O2 kaynağıdır.NOT: Sonuç olarak ışık reaksiyonları evresinde :3 ATP, 2 NADPH üretilir.O2 yan ürün olarak açığa çıkar.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  Hazırlayan :E.Önal2. Karbon tutma reaksiyonları evresi (Karanlık Evre)Genel Özellikleri:Kloroplastın stromasında gerçekleşir.Işık, şart değildir.(olsa da olmasa da gerçekleşir)ATP ve NADPH ler kullanılır.CO2 kullanılarak besin (Glikoz) sentezlenir.Enzimatik reaksiyonlar olduğu için sıcaklık değişimlerine karşı hassastır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  22. Sayfa
  5C3C3C3C3C3C3CFRUKTOZ6C5C PGA6C PGAL H2O18ATP12NADPHH2CO2SÜKROZGLİKOZ 6CNİŞASTAPPPPPPPPPPPPPPPIŞIK REAKSİYONLARIN-DA ÜRETİLENKARBON TUTMA REAKSİYONLARIstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  23. Sayfa
  Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarına 1 mol CO2 ‘in katılması için reaksiyonda 3 ATP ve 2 NADPH kullanılır.Genel denklemine göre 6 mol CO2 reaksiyona girdiğinden 1 mol glikoz oluşumu için; 6 x 3 ATP = 18 ATP ve 6 x 2 NADPH=12 NADPH ‘ye ihtiyaç vardır.Oluşan glikozun karon ve oksijeni CO2’den, hidrojeni sudan gelir.PGAL (fosfogliser aldehit) den aminoasit, yağ asidi, vitamin gibi bileşikler de yapılabilir. Bu yüzden fotosentezde net kazanç PGAL ‘dir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  24. Sayfa
  Hazırlayan :E.ÖnalSORULARKarbon tutma reaksiyonlarına 3 mol CO2 girerse, ne kadar ATP ve NADPH2 ‘ye ihtiyaç olur.Fotosentezde sentezlenen 8 mol glikozun oluşumu için kaç ATP harcanır ?20 mol maltoz oluşumu için fotosentez sırasında kaç mol NADPH2 harcanır ?style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  25. Sayfa
  NOT:Bazı bakterilerde klorofil vardır. Bu bakterilere fotosentetik bakteriler denir. Bu bakterilerin klorofilleri stoplazmada, ETS enzimleri ise hücre zarında bulunur. Bakteriler, H ve elektron kaynağı olarak su yerine H2S(Hidrojen sülfür) veya H2 gazı kullanır. Bu nedenle bakteriyel fotosentezde O2 gazı yerine ortama kükürt(S) verilir.CO2 + 2H2S 2C2(CH2O)n + 2S + H2OCO2 + 2H2 2C2(CH2O)n + H2O IŞIKIŞIKstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  26. Sayfa
  Fotosentezde Farklı Besinlerin SentezlenmesiSelülozNişastaDisakkarit6C3C2NGliserolYağ asitleriOrganik bazlarVitaminlerAmino asitlerGlikozstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  27. Sayfa
  Fotosentezi Etkileyen Etmenler:Fotosentezde kullanılan CO2 ya da açığa çıkan O2 miktarı ölçülerek fotosentez hızını belirlemek mümkündür.Bazı faktörlerin normalin üzerinde olması fotosentezin hızına etki etmez. Çünkü fotosentezin hızı, etki eden faktörlerden en düşük olanına göre belirlenir. Buna ‘minimum yasası’ denir.Fotosentezi etkileyen etmenler çevresel ve genetik olmak üzere ikiye ayrılır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  28. Sayfa
  A. Fotosentezi etkileyen çevresel faktörlerCO2 miktarı:Arttığındafotosentez hızı belirli birseviyeye kadar artar.Sonra da sabit kalır.Not:Ortamda bulunabilecek Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2Ve Potasyum Hidroksit KOH gibi bileşikler CO2 ‘i tutacağından fotosentezi olumsuz etkiler.%0,3CO2 miktarıFotosentez hızıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  29. Sayfa
  2.Işık şiddeti :Işık enerjisi almayan hiçbir hücre fotosentez yapamaz.Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar. Ancak belirli bir sınırı geçtikten sonra sabit kalır, değişmez.Işık şiddeti ve CO2 birlikte değerlendirildiğinde, miktarı az olan fotosentez hızını belirler. Fotosentez hızıIşık şiddeti0 0,5 0,10 0,15CO2 konsant.Düşük şiddette ışıkOrta şiddette ışıkYüksek şiddette ışıkFotosetez hızıstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  30. Sayfa
  Beyaz ışığın renklerinde fotosentez hızı:Fotosentez hızı beyaz ışığın renklerinden, kırmızı ve mor ışıkta maksimumdur.Klorofil yeşili yansıttığından fotosentez hızı yeşil ışıkta en düşüktür.Fotosentezin hızı ışığın dalga boyunun ve enerjisinin azalıp artması ile orantılı değil, klorofil molekülünün ışığı emmesiyle ilgilidir.MaviYeşilSarıTuruncuKırmızıFotosentez hızıIşığın dalga boyuMorstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  31. Sayfa
  3. SıcaklıkSıcaklık artışıyla, düşük ışık şiddetinde fotosentez hızında değişiklik görülmez.Yüksek ışık şiddetinde sıcaklık artışı fotosentez hızını artırır.Ancak sıcaklığın 40 oc nin üzerine çıkması fotosentez hızını düşürür.Çünkü bu sıcaklıkta protein yapılı enzimler bozulur.(Denatüre olur)0 10 20 30 40 50Fotosentez hızıSıcaklıkDüşük ışık şiddetiYüksek ışık şiddetistyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  32. Sayfa
  4. Mineral tuzlarıFe , Mg , Mn tuzlarının eksikliği klorofil eksikliğine yol açar. Klorofil eksikliği de fotosentez hızını düşürür.K , S gibi elementlerin , karbon devrinde enzim aktivitesini ve ATP sentezini etkilediği bilinir.Fotosentez hızı mineral tuzların en az olanına göre düzenlenir.(Minimum Yasası) style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  33. Sayfa
  5.Ortamın Ph’ı:Fotosentezde biyokimyasal tepkimelerde görevli enzimlerin çalışabilmesi için ortam ph’ınınn sürekli dengede tutulması gerekir.6.Su miktarı:Fotesentezin devirsiz fotofosforilasyon tepkimesinde su,iyonlarına ayrılarak FSII için elektron ,NADP için hidrojen ve atmosfer için oksijen kaynağıdır.

  34. Sayfa
  B. Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörlerKloroplast sayısı: Fotosentez olayı bu organellerde olduğu için sayısı arttıkça fotosentez hızı da artar. Yaprağı koyu yeşil olan bitkilerde kloroplast çok, açık yeşil olan bitkilerde ise azdır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  35. Sayfa
  Hazırlayan :E.Önal2. Kloroplastlardaki su miktarı:Su, fotosentezin ham maddesidir.Bir bitkinin su derişimi % 18 ‘in altına düşerse fotosentez durur. Kloroplastlarda az veya çok su olması bitkinin kalıtsal özelliğidir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  36. Sayfa
  3. Yaprak genişliği :Yeşil bitkilerin yaprak yüzeyi ne kadar genişse ışıktan yararlanma oranı o kadar fazla olur.Aynı şekilde yaprak sayısı arttıça fotosentez hızı da artar.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  37. Sayfa
  4. Stomaların yapısı ve sayısı:Stomalar,yapraklarda bulunan ve CO2 alımını sağlayan küçük gözeneklerdir.Bu gözenek sayısı ne kadar fazla ise CO2’ den o kadar fazla yararlanılaca -ğından stoma sayısı ve yapısı fotosentez hızını etkiler. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  38. Sayfa
  5. Kutikula kalınlığı : Yaprak yüzeyinde bulunan koruyucu tabakadır.Kurak bitkilerinde kalın, sucul bitkilerde ise incedir.Kalın veya ince olmasına bağlı olarak su kaybı düzenlenir.Bunun için fotosentez hızına etki eder.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  39. Sayfa
  Hazırlayan :E.Önal6. Enzim miktarı: Fotosentez enzimleri ne kadar fazla ise fotosentez o kadar fazla olacaktır. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  40. Sayfa
  Hazırlayan :E.Önal:style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ Slaytı PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ

  2. Sayfa
  FOTOSENTEZYeşil bitkilerin, sahip oldukları klorofil pigmenti yardımı ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak kendileri için gerekli olan organik maddeleri üretmelerine fotosentez denir. Genel fotosentez formülüşeklindedir.

  3. Sayfa
  Denklemden görüldüğü gibi kullanılan karbondioksit oranında oksijen açığa çıkmaktadır. Bu durum doğada bu iki maddenin dengesinin sağlanmasında etkilidir.Fakat fotosentez hiç şüphesiz bu kadar basit bir olay değildir.Fotosentez hadisesi 2 ana safhada incelenebilir.

  4. Sayfa
  1. Işık Reaksiyonları Safhası 1.1. Hill Reaksiyonu 1.2. Fotofosforilizasyon 1.2.1. Devirli Fotofosforilizasyon 1.2.2. Devirsiz Fotofosforilizasyon2. CO2’nin Kullanılma Reaksiyonları

  5. Sayfa
  1. Işık Reaksiyonları SafhasıGüneş ışığının klorofil tarafından emilmesi, emilen bu ışık enerjisi sayesinde suyun parçalanması ve ışığın kimyasal enerji halinde depo edilmesi olaylarının gerçekleştiği birinci kademedir.

  6. Sayfa
  Işık reaksiyonları kloroplastların granum kısımlarında meydana gelir.

  7. Sayfa
  Bu aşamada ışık mutlaka gereklidir ve bu safha hararete karşı hassas değildir.Işık Reaksiyonları Safhası’nda 1.1. Hill Reaksiyonu 1.2. Fotofosforilizasyon 1.2.1. Devirli Fotofosforilizasyon 1.2.2. Devirsiz Fotofosforilizasyonreaksiyonları görülür.

  8. Sayfa
  1.1. Hill Reaksiyonu Kloroplastlardan izole edilen süspansiyona ışık verildiği zaman Fe+++ (Ferri) iyonları Fe++ (Ferro) iyonlarına indirgenmekte ve 1 molekül O2 açığa çıkmaktadır.

  9. Sayfa
  Bu deney ilk defa B. Hill (1939) tarafından gerçekleştirildiği için bu reaksiyona Hill Reaksiyonu denir. Hill Reaksiyonu

  10. Sayfa
  1.2. Fotofosforilizasyon Fotofosforilizasyon, ışık enerjisinin yakala-narak ATP üretilmesi anlamına gelir. Fotosentezin Işık Reaksiyonları Safhası’nda devirli ve devirsiz olmak üzere 2 tip fotofosforilizasyon vardır

  11. Sayfa
  1.2.1. Devirli Fotofosforilizasyon 1.2.2. Devirsiz Fotofosforilizasyon

  12. Sayfa
  Sonuç olarak fotosentezin ışık reaksiyonları safhasında ATP ve NADPH2 hasıl olur.

  13. Sayfa
  2. CO2’nin Kullanılma ReaksiyonlarıBu safhada CO2 gereklidir. Ayrıca bu safha hararete karşı hassastır. Bu devre reaksiyonları kloroplastların stroma kısımlarında cereyan eder.

  14. Sayfa
  Fotosentezin bu safhası Calvin-Benson Çemberi ile özetlenmeye çalışılmıştır. Bu reaksiyon 4 aşamada tamamlanır.

  15. Sayfa
  a) CO2 ribulozdifosfat’a bağlanır. Bundan 3 karbonlu 2 molekül PGAsit hasıl olur.

  16. Sayfa
  b) Işık safhasında sentezlenen NADPH2’lerin H’leri ile ATP’lerin Fosfat gruplarının katılımı ile 2 molekül 3 karbonlu PGAldehit oluşur.

  17. Sayfa
  c) 3karbonlu PGAldehitin bir kısmı sakkaroz, nişasta, pektin vs. oluşur. Diğer kısmı sedoheptuloz-7 fosfat ile birleşerek ribozfosfat ve ksilozfosfat’ı oluşturur. Bu ikisinden de ribulozfosfat(5C) meydana gelir.

  18. Sayfa
  d) Ribulozfosfat(5C)’ın yapısına ATP katılmasıyla Ribulozdifosfat hasıl olur.

  19. Sayfa
  Fotosentez Hızına Etki Eden FaktörlerCO2 Yoğunluğu: Belli bir orana kadar fotosentezi hızlandırır. Sonra fotosentez hızı sabitlenir.Işık Şiddeti: Belli bir orana kadar fotosentezi hızlandırır. Işığın etkisi gölge ve güneş bitkilerinde farklı etki yapabilir.Sıcaklık: Fotosentez için gerekli optimum sıcaklık 20-300C’dir.Mineraller: Özellikle Fe, Mn ve Mg azlığı klorofil eksikliğine sebep olacağından fotosentez hızını düşürür.Stoma ve kloroplast sayısı: Fotosentez hızı bu ikisi ile doğru orantılıdır.

  20. Sayfa
  KemosentezGüneş enerjisi yerine kimyasal enerjiden yararlanarak organik bileşikler yapılması olayına kemosentez denir.Kemosentez yapan canlılar birçok maddenin formunu değiştirerek yüksek yapılı canlıların kullanabileceği hale dönüştürürler.

  21. Sayfa
  Azot BakterileriToprakta bulunan azotun bitkilerin daha iyi yararlanabileceği hale dönüşmesi için nitrifikasyon olayının gerçekleşmesi gerekir.Nitrifikasyon Amonyak (NH3)’ın Nitrit (HNO2) ve Nitrat (HNO3) ’a dönüşmesidir.Nitrifikasyonu Nitrosomonas bakterileri ve Nitrat bakterileri sağlar.

  22. Sayfa
  Nitrosomonas bakterisi Amonyak’ı Nitrit’e çevirir.2NH3 + O2 2HNO2 + 2H2O + EnerjiBuradan kazandığı kimyasal enerjiyi güneş ışığı yerine kullanarak ihtiyaç duyduğu organik maddeleri sentezler.

  23. Sayfa
  Nitrat bakterisi ise Nitrit’i Nitrat’a çevirir. 2HNO2 + O2 2HNO3 + 43 Cal.Buradan kazandığı 43 caloriyi güneş ışığı yerine kullanarak ihtiyaç duyduğu organik maddeleri sentezler

  24. Sayfa
  Kükürt BakterileriBu bakteriler proteinlerin kokuşmasından meydana gelen H2S bileşiğini oksitleyerek enerji elde ederler.2H2S + O2 2H2O + 2S + Enerji

Fotosentez Videoları

 • 4
  2 ay önce

  Yeşil bitkilerin, ışık enerjisi yardımıyla, karbondioksit (CO2) ve suyu (H2O) birleştirerek organik besin yapması olayına FOTOSENTEZ adı verilir.

 • 3
  2 ay önce

  Fotosentez Nedir ? Fotosentez Nasıl Meydana Gelir?

Fotosentez Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Fotosentez Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Fotosentez Nedir?
  Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller yapması


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Fotosentez Nedir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)